Advisor: Prof. Chin-Shyurng Fahn

TEL: 02-2733-3141 # 7425

Location: RB307-3

Designer: Yu-Ta Lin

Manager¡GPi-Chu Tsai, Kai-Chieh Chang, Yi-Fang Huang, Sheau-Huey Chen

   

 

Manager¡GChin-Sung Lo, Yu-Ta Lin, Po-Yin Shen

   

 

Manager¡GMing-Jih kuo, Po-Hsun Chang, Chung-Nan Yang

   

 

Manager¡GSheng-Lung Chiang, Ming-Hui Wu, Yu-Ta Lin, Chung-Nan Yang

      

 

Manager¡GChin-Sung Lo, Hui-Ying Lai, Po-Hsun Chang, Po-Yin Shen